Lokal Alarmeringsliste

Enhed Att. navn Telefon E-mail
Bestyrelsen
 Formand Alan Lunde 20157257 lunde@mvbmail.dk
 Næstformand Erling Pugdal 40564394 130@nc-nielsen.dk
 Sekretær Ivan Thomsen 61657480 ivan.thomsen@mvb.net
 Kasserer Georg Lyskjær 97438328 anetteoggeorg@hotmail.com
 Vandværkspasser Gunnar Andersen 40438328
 Bestyrelsesmedlem Poul Erik Lauridsen 22160067 else.poul@gmail.com
Håndværkere og materiel
Elektriker Arne Hald 97421644 ah@arnehald.dk
VVS Agerfeld VVS Smede
og Maskinforretning
97438200 henning@agerfeld-smede.dk
Entreprenør
El-forsyning NOE 97421488
El-forsyning
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger
Teknisk rådgiver DVN 98 66 66 66 dvn@dvn.dk
Nabovandværker
 Vildbjerg Tekniske Værker Vildbjerg Vandværk 97131500 vtv@vtv-vildbjerg.dk
Følsomme forbrugere
Sygehus
Plejehjem Sørvad Plejehjem 96285550
Ældrecenter
Skole Vinding Skole 96287777 vinding.skole@herning.dk
Børneinstitutioner
Dagplejere Kontakt Herning kommune
Mejeri